Туристическа карта на Средна Стара планина - част 1

• От Златица до Калофер
 

5.00 лв.
Продуктът временно не е наличен

Съдържа:
• информация за национален парк "Централен Балкан" - релеф, климат, растителен и животински свят; резервати, водопади и пещери; манастири
• туристически маршрути
• лентова и стълбова маркировка
• хижи и заслони - контакти (на български и английски)
• данни за навигационни GPS приемници (на български и английски)
• важна информация (на български и английски)

• Мащаб 1:50 000, проверена с GPS, включва част от Етрополска, Златишко-Тетевенска, Троянска и Калоферска планина
• Размер сгъната - 12.5 х 23.3 см.
• Размер разгъната - 102 х 72 см.
• Година на издаване: 2014

Съдържа:
• информация за национален парк "Централен Балкан" - релеф, климат, растителен и животински свят; резервати, водопади и пещери; манастири
• туристически маршрути
• лентова и стълбова маркировка
• хижи и заслони - контакти (на български и английски)
• данни за навигационни GPS приемници (на български и английски)
• важна информация (на български и английски)